Πλειοδότης η Αστήρ Παλλάς στη μαρίνα Βουλιαγμένης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΑποσφραγίστηκαν σήμερα οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων για την εκμίσθωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Η εταιρεία που πλειοδότησε στο διαγωνισμό είναι η «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ», με συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ποσό 43 εκ. €, πλέον πληθωρισμού και λοιπών προσαυξήσεων.

Επισημαίνεται ότι στο μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις, που η πλειοδότρια εταιρεία έχει δεσμευθεί με την τεχνική προσφορά της ότι θα υλοποιήσει για την αναβάθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της Μαρίνας.