Ωραία επιστολή….Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ξέρ…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ωραία επιστολή….Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ξέρει να συντάξει μια επιστολή σωστή, με ορθογραφία, καλό συντακτικό, παραγράφους και προπαντός με μικρούς χαρακτήρες και όχι με κεφαλαία???